Nữ bác sĩ 3 lần hoãn cưới, xung phong vào khu cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19

Nữ bác sĩ 3 lần hoãn cưới, xung phong vào khu cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19

Đời sống 13/02/2021, 19:43

Năm Canh Tý quả là một năm hết sức đáng nhớ khi nữ bác sĩ đã hoãn cưới đến 3 lần để xung phong tiến vào 'mặt trận' chống COVID-19.