Topic : hoàn thuế

Hoàn thuế cho du khách quốc tế mua hàng tại Việt Nam như thế nào?

Hoàn thuế cho du khách quốc tế mua hàng tại Việt Nam như thế nào?

Nghiên cứu 13/01/2022, 11:27

Theo chuyên gia tư vấn thuế, việc hoàn thuế GTGT cho khách du lịch quốc tế mua hàng hóa tại Việt Nam, mang về nước khi xuất cảnh được thực hiện theo một số hình thức khác nhau, nhưng được phân theo 3 nhóm.