Nhiều giả thuyết về cái chết của hoàng đế Ung Chính

Nhiều giả thuyết về cái chết của hoàng đế Ung Chính

Đời sống 27/08/2020, 09:00

Hoàng đế Ung Chính vốn là vị vua nhiều bí mật trong lịch sử Trung Quốc, không chỉ việc lên ngôi để lại biết bao bí ẩn mà nguyên nhân băng hà đến nay vẫn tồn tại nhiều giả thuyết.