Học sinh ở Sóc Trăng được trường yêu cầu cách ly 14 ngày nếu ra khỏi tỉnh trong dịp lễ để phòng dịch Covid-19

Học sinh ở Sóc Trăng được trường yêu cầu cách ly 14 ngày nếu ra khỏi tỉnh trong dịp lễ để phòng dịch Covid-19

Đời sống 04/05/2021, 17:07

Sáng ngày 4/5, đã có rất nhiều học sinh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng được nhà trường yêu cầu nghỉ ở nhà nếu đã di chuyển khỏi địa bàn tỉnh Sóc Trăng trong dịp lễ để phòng chống dịch Covid-19.