MC họp báo The Next Gentleman: 'Một chương trình thực tế, tranh cãi là điều bình thường'

MC họp báo The Next Gentleman: 'Một chương trình thực tế, tranh cãi là điều bình thường'

Giải trí 21/11/2021, 09:16

Nữ MC Quyên Quyên - người dẫn chương trình họp báo The Next Gentleman đã có những chia sẻ xung quanh việc "đấu khẩu" của Xuân Lan và Hà Anh.