Tập đoàn Mai Linh hợp tác độc quyền và toàn diện với Bảo hiểm PTI

Tập đoàn Mai Linh hợp tác độc quyền và toàn diện với Bảo hiểm PTI

Câu chuyện kinh doanh 27/07/2021, 08:53

Mới đây, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) và Tập đoàn Mai Linh (MLC) đã ký kết thỏa thuận hợp tác độc quyền và hợp tác chiến lược toàn diện.