Topic : hot streamer

Hàng trăm học sinh bỏ học để chạy theo hot streamer Độ Mixi

Hàng trăm học sinh bỏ học để chạy theo hot streamer Độ Mixi

Giải trí 25/06/2021, 15:17

Thấy streamer Độ Mixi về trường, hàng trăm học sinh đã bỏ học để chạy theo khiến cộng đồng mạng xôn xao về vấn đề này.