Quảng Ninh: Phê duyệt Đề án phát triển du lịch bền vững ở Bình Liêu

Quảng Ninh: Phê duyệt Đề án phát triển du lịch bền vững ở Bình Liêu

Dịch vụ du lịch 25/03/2021, 16:01

UBND tỉnh vừa có Văn bản số 824/QĐ-UBND phê duyệt Đề cương và dự toán Đề án phát triển du lịch bền vững, gắn với giảm nghèo và phát triển kinh tế, xã hội huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, đến năm 2030. UBND tỉnh dành 824,7 triệu đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế để Bình Liêu xây dựng Đề án.