Công an vào cuộc điều tra dự án du lịch nghỉ dưỡng ở huyện Côn Đảo

Công an vào cuộc điều tra dự án du lịch nghỉ dưỡng ở huyện Côn Đảo

Bất động sản 14/10/2021, 15:48

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an yêu cầu cung cấp hồ sơ liên quan 2 khu đất tại huyện Côn Đảo và huyện Đất Đỏ do bà Trần Ngọc Bích trúng đấu giá.