Huỳnh Lập là ai? Thông tin, scandal của Huỳnh Lập là gì?

Huỳnh Lập là ai? Thông tin, scandal của Huỳnh Lập là gì?

Star Wiki 09/09/2021, 10:17

Huỳnh Lập là ai: Anh là diễn viên hài, quán quân Cười Xuyên Việt 2015 và nổi tiếng với web drama "Ai chết giơ tay?" trên Youtube.