Topic : Ig Nobel

Đoạt giải IG Nobel 2021 với nghiên cứu treo ngược tê giác

Đoạt giải IG Nobel 2021 với nghiên cứu treo ngược tê giác

Thiên nhiên 17/09/2021, 06:45

Mới đây, một bác sĩ thú y người Mỹ đã đoạt giải Ig Nobel 2021 với nghiên cứu treo ngược tê giác dưới trực thăng để tìm hiểu sức khỏe của loài động vật này.