Topic : Juki San

Juky San xuất hiện tại Quảng Trường Thời Đại, 'nhá hàng' sản phẩm comeback

Juky San xuất hiện tại Quảng Trường Thời Đại, 'nhá hàng' sản phẩm comeback

Giải trí 18/11/2021, 09:57

Nữ nghệ sĩ tiếp theo được vinh danh ở Times Square chính là Juki San.