Topic : JVE

Dự án đề xuất cải tạo sông Tô Lịch thành công viên văn hóa gồm có những gì?

Dự án đề xuất cải tạo sông Tô Lịch thành công viên văn hóa gồm có những gì?

Tri thức 10/07/2022, 08:46

Công viên lịch sử - văn hoá – tâm linh Tô Lịch là hợp phần thứ 2 của dự án cải tạo sông Tô Lịch thành công viên văn hóa và hầm chống ngập do JVE đề xuất. Vậy Công viên lịch sử - văn hoá – tâm linh Tô Lịch gồm có những gì?

Sông Tô Lịch được đề xuất cải tạo thành công viên văn hóa và hầm chống ngập

Sông Tô Lịch được đề xuất cải tạo thành công viên văn hóa và hầm chống ngập

Tin tức 07/07/2022, 18:30

Sông Tô Lịch được JVE đề xuất xây dựng thành công viên lịch sử - văn hoá - tâm linh cùng các thiết chế văn hoá với phía bên dưới là hệ thống hầm ngầm chống ngập kết hợp cao tốc ngầm dọc sông.