Topic : Kanō Jigorō

Google Doodle kỷ niệm ngày sinh của cha đẻ môn Judo Nhật Bản

Google Doodle kỷ niệm ngày sinh của cha đẻ môn Judo Nhật Bản

Diễn đàn 28/10/2021, 06:38

Hôm nay, 28/10, Google Doodle kỷ niệm ngày sinh của ông Kanō Jigorō - cha đẻ môn Judo Nhật Bản trong loạt tranh minh họa.