Những màn solo chỉ có trong lời hứa: Wendy, Rosé, Kang Seung Yoon vẫn bị công ty hát bài hứa hẹn suốt 7 năm

Những màn solo chỉ có trong lời hứa: Wendy, Rosé, Kang Seung Yoon vẫn bị công ty hát bài hứa hẹn suốt 7 năm

Ngôi sao 23/07/2020, 10:28

Fan vẫn luôn chờ đợi màn solo của thần tượng tuy nhiên công ty quản lý vẫn ém nhẹm tài năng. Khổ nhất là Kang Seung Yoon 7 năm vẫn chưa có nổi một sản phẩm solo.