Khởi đà khôi phục du lịch cộng đồng với hành trình kết nối 3 miền

Khởi đà khôi phục du lịch cộng đồng với hành trình kết nối 3 miền

Kinh doanh 07/04/2022, 20:00

Ngay sau khi VITM Hà Nội 2022 kết thúc, Hội Du lịch cộng đồng Việt Nam (VCTC) đã tổ chức chương trình khảo sát "Kết nối 3 miền - Khởi đà khôi phục" với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lữ hành khắp ba miền.