Kết quả của 42 trường hợp tại Tòa Park 10 Times City nơi có bệnh nhân dương tính với Covid-19

Kết quả của 42 trường hợp tại Tòa Park 10 Times City nơi có bệnh nhân dương tính với Covid-19

Đời sống 04/05/2021, 14:59

Được biết, 42 trường hợp tại tòa Park 10 Times City cho kết quả âm tính với Covid-19.