Nhằm chứng minh chất lượng sản phẩm, KFC chụp X quang gà rán của họ

Nhằm chứng minh chất lượng sản phẩm, KFC chụp X quang gà rán của họ

Nhà hàng 15/06/2021, 13:53

Để chứng minh chất lượng trong từng miếng gà, KFC chụp X quang gà rán của mình và cho chúng xuất hiện ở các biển quảng cáo điện tử trên đường phố.