Khách sạn dơ nhất New York, từng xảy ra 9 vụ chết người

Khách sạn dơ nhất New York, từng xảy ra 9 vụ chết người

Khách sạn, Resort 27/10/2021, 06:05

Trong cuộc khảo sát về khách sạn dơ nhất ở Mỹ của TripAdvisor, khách sạn này "giành giải" 3 lần. Nơi này còn xảy ra nhiều vụ tử vong ám muội...