Bên trong khách sạn không gian đầu tiên trên thế giới

Bên trong khách sạn không gian đầu tiên trên thế giới

Du lịch Quốc tế 21/03/2021, 20:49

Khách sạn không gian đầu tiên trên thế giới có tên là Voyager Station với sức chứa khoảng 400 người, dự kiến sẽ được đưa lên quỹ đạo thấp của Trái Đất vào năm 2025.