3 đêm kinh hoàng tại khách sạn ma nổi tiếng ở Chicago

3 đêm kinh hoàng tại khách sạn ma nổi tiếng ở Chicago

Điểm đến 08/07/2021, 17:44

Khách sạn Congress Plaza là một khách sạn nổi tiếng với những câu chuyện ma rùng rợn nhất Chicago. Mới đây, phóng viên Frank Olito của tờ Insider đã dành ra 3 đêm kinh hoàng tại khách sạn ma nổi tiếng thế giới này.