Na Uy sắp có khách sạn 'xanh' như trong phim viễn tưởng, dự hút khách 'ầm ầm'

Na Uy sắp có khách sạn 'xanh' như trong phim viễn tưởng, dự hút khách 'ầm ầm'

Du lịch Quốc tế 03/12/2020, 10:45

Đây là một khách sạn 'xanh' theo đúng nghĩa có thể tự sản xuất và cung cấp toàn bộ năng lượng cho quá trình xây dựng, vận hành.