Khám phá cố đô Huế trọn vẹn một hành trình

Khám phá cố đô Huế trọn vẹn một hành trình

Khám phá 05/05/2020, 16:42

Khám phá cố đô Huế bạn sẽ thấy cả một chiều dài lịch sử của dân tộc ta. Qua cách hành xử, qua những địa danh, qua cả đồ ăn, một sắc màu Huế hiện lên rõ nét. Những kinh nghiệm dưới đây sẽ gửi đến bạn thông tin cơ bản nhất cho một chuyến hồi hương về miền kí ức dân tộc.