Thuỷ Tiên bị khán giả 'tố quỵt tiền' khi chuyển nhầm 30 triệu đợt cứu trợ

Thuỷ Tiên bị khán giả "tố quỵt tiền" khi chuyển nhầm 30 triệu đợt cứu trợ

Ngôi sao 29/04/2021, 00:29

Một tài khoản lạ đã tố Thuỷ Tiên không chuyển lại số tiền chuyển nhầm đợt cứu trợ, việc này đã xảy ra suốt nhiều tháng nhưng đến nay người này mới chia sẻ.