Không cần xét nghiệm khi du lịch Đà Lạt nữa

Không cần xét nghiệm khi du lịch Đà Lạt nữa

Du lịch trong nước 24/11/2021, 14:50

Theo Sở Y Tế Lâm Đồng, du khách không cần xét nghiệm khi du lịch Đà Lạt nói riêng và đến tỉnh Lâm Đồng nói chung. Tuy nhiên vẫn có một số trường hợp ngoại lệ.