Lý do phải lấy máy tính xách tay khỏi hành lý ở cổng an ninh là gì?

Lý do phải lấy máy tính xách tay khỏi hành lý ở cổng an ninh là gì?

Tư vấn 29/01/2022, 06:30

Bạn có biết sự thật đằng sau yêu cầu lấy máy tính ra khỏi hành lý ở cổng an ninh? Hiểu được điều này, chuyến đi sẽ an toàn hơn nhiều.