Không gian trưng bày văn hóa Lục Bộ đạt chuẩn điểm du lịch

Không gian trưng bày văn hóa Lục Bộ đạt chuẩn điểm du lịch

Du lịch trong nước 26/01/2022, 10:47

Với quyết định công nhận đạt chuẩn điểm du lịch đối với Không gian trưng bày văn hóa Lục Bộ, TP. Huế có thêm một điểm đến hấp dẫn đối với các du khách.