Hội An cam kết không tiêu thụ thịt chó mèo

Hội An cam kết không tiêu thụ thịt chó mèo

Đời sống 10/12/2021, 12:40

Đây là một trong những cam kết quan trọng tại buổi lễ kí kết trực tuyến với tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu.