Thanh Hóa lùi tiến độ khởi công khu du lịch sinh thái Hải Lĩnh

Thanh Hóa lùi tiến độ khởi công khu du lịch sinh thái Hải Lĩnh

Bất động sản 01/09/2021, 15:29

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa mới có quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án khu du lịch sinh thái Hải Lĩnh của Tổng công ty cổ phần Hợp Lực.

Thanh Hoá: Công bố quy hoạch chi tiết Khu du lịch sinh thái Hải Lĩnh rộng hơn 12 ha

Thanh Hoá: Công bố quy hoạch chi tiết Khu du lịch sinh thái Hải Lĩnh rộng hơn 12 ha

Bất động sản 07/05/2021, 17:43

UBND TX. Nghi Sơn (Thanh Hoá) phối hợp với Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực vừa công bố quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái Hải Lĩnh.