Có gì ở khu vườn địa ngục kỳ bí tại Thái Lan?

Có gì ở khu vườn địa ngục kỳ bí tại Thái Lan?

Điểm đến 21/06/2020, 23:27

Thái Lan là vùng đất tâm linh bí ẩn, người dân ở đây cho rằng nếu như sống không làm việc đúng đắn, phạm nhiều tội ác thì sau khi chết đi sẽ bị đày xuống địa ngục để chịu tội.