Khởi động website kích cầu du lịch TP.HCM

Khởi động website kích cầu du lịch TP.HCM

Sự kiện và lễ hội 14/06/2020, 08:53

Thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức khởi động website kichcaudulichtphcm.vn nhằm mục tiêu thúc đẩy nhu cầu du lịch nội địa sau mùa dịch.