Sắp nối lại bay thương mại quốc tế, kiểm soát chặt khách nhập cảnh

Sắp nối lại bay thương mại quốc tế, kiểm soát chặt khách nhập cảnh

Du lịch trong nước 08/09/2020, 11:53

Hành khách về Việt Nam trên các chuyến bay thương mại quốc tế sắp tới vẫn phải thực hiện đầy đủ các quy trình phòng chống dịch.