Topic : kiêm toán

OGC lý giải khoản đầu tư bù trừ vào công nợ phải trả 408 tỷ đồng

OGC lý giải khoản đầu tư bù trừ vào công nợ phải trả 408 tỷ đồng

Câu chuyện kinh doanh 11/09/2021, 08:03

Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (Mã chứng khoán OGC) vừa có văn bản giải trình gửi Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM về khoản đầu tư khác với giá trị dự phòng sau khi bù trừ công nợ các khoản phải trả là 408 tỷ đồng.