Only C và Karik tái xuất đầy cảm xúc, Tú Hảo ăn cái tát 'chấn động' của Kiều Minh Tuấn

Only C và Karik tái xuất đầy cảm xúc, Tú Hảo ăn cái tát 'chấn động' của Kiều Minh Tuấn

Giải trí 02/04/2021, 09:40

Trong MV Có lẽ anh chưa từng của Only C và Karik, Kiều Minh Tuấn và Tú Hảo đảm nhận vai trò diễn viên đóng chính, người phụ họa câu chuyện trong MV.