Topic : Korea

Cái tên 'Korea' của Hàn Quốc nhờ Con đường Tơ lụa mà lan rộng?

Cái tên 'Korea' của Hàn Quốc nhờ Con đường Tơ lụa mà lan rộng?

Văn hóa 13/10/2021, 08:00

Lý do gọi Hàn Quốc là "Korea" mà không phải tên phiên âm cũng đến một cách hết sức tình cờ, nhờ vào giai đoạn giao thương hưng thịnh ở Con đường Tơ lụa.