Chủ đề : Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Thi tốt nghiệp THPT 2021.
Bộ Giáo dục công bố đáp án chính thức các môn thi tốt nghiệp THPT 2021

Bộ Giáo dục công bố đáp án chính thức các môn thi tốt nghiệp THPT 2021

Xã hội 15/07/2021, 09:59

Bộ Giáo dục công bố đáp án chính thức các môn thi tốt nghiệp THPT 2021 như sau:

Công an chính thức vào cuộc vụ nghi vấn thí sinh lén chụp ảnh đề Toán gửi ra ngoài

Công an chính thức vào cuộc vụ nghi vấn thí sinh lén chụp ảnh đề Toán gửi ra ngoài

Xã hội 07/07/2021, 23:37

Vụ việc đã gây xôn xao trên MXH suốt chiều hôm qua.

Đáp án đề thi môn Tiếng anh THPT Quốc gia 2021 chính xác nhất

Đáp án đề thi môn Tiếng anh THPT Quốc gia 2021 chính xác nhất

Xã hội 08/07/2021, 15:15

[Cập nhật liên tục] Bộ Giáo dục - Đào tạo công bố đáp án đề thi môn Tiếng anh THPT Quốc gia 2021 như sau.

Đáp án chính thức bài thi tổ hợp KHXH kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Đáp án chính thức bài thi tổ hợp KHXH kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Xã hội 08/07/2021, 09:10

[Cập nhật liên tục] Bộ GD-ĐT đưa ra đáp án bài thi tổ hợp KHXH kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 như sau.

Đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT môn GDCD năm 2021

Đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT môn GDCD năm 2021

Xã hội 08/07/2021, 09:00

[Cập nhật liên tục] Bộ GD-ĐT đưa ra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn GDCD năm 2021 như sau.

Đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lý năm 2021

Đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lý năm 2021

Xã hội 08/07/2021, 08:30

[Cập nhật liên tục] Bộ GD-ĐT đưa ra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lý năm 2021 như sau.

Đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử năm 2021

Đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử năm 2021

Xã hội 08/07/2021, 08:00

[Cập nhật liên tục] Bộ GD-ĐT đưa ra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử năm 2021 như sau.

Đáp án chính thức bài thi tổ hợp KHTN kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Đáp án chính thức bài thi tổ hợp KHTN kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Xã hội 08/07/2021, 09:10

[Cập nhật liên tục] Bộ GD-ĐT đưa ra đáp án bài thi tổ hợp KHTN kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 như sau.

Đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học năm 2021

Đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học năm 2021

Xã hội 08/07/2021, 09:00

[Cập nhật liên tục] Bộ GD-ĐT đưa ra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học năm 2021 như sau.

Đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT môn Hoá học 2021

Đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT môn Hoá học 2021

Xã hội 08/07/2021, 08:30

[Cập nhật liên tục] Bộ GD-ĐT đưa ra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Hoá học 2021 như sau.

Đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật lý 2021

Đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật lý 2021

Xã hội 08/07/2021, 08:00

[Cập nhật liên tục] Bộ GD-ĐT đưa ra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật lý 2021 như sau.

Đáp án chính thức môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Đáp án chính thức môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Xã hội 07/07/2021, 15:00

Bộ GD - ĐT vừa công bố đáp án môn toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Đáp án đề thi môn Ngữ văn THPT Quốc gia 2021 chính xác nhất

Đáp án đề thi môn Ngữ văn THPT Quốc gia 2021 chính xác nhất

Xã hội 07/07/2021, 09:00

Bộ Giáo dục - Đào tạo công bố đáp án đề thi môn Ngữ văn THPT Quốc gia 2021.