Tại sao trên lá cờ Olympic lại có năm vòng tròn?

Tại sao trên lá cờ Olympic lại có năm vòng tròn?

Chia sẻ 07/05/2021, 15:44

Bạn đã bao giờ thắc mắc tại sao trên lá cờ Olympic lại có 5 vòng tròn ạ và 5 vòng tròn này mang ý nghĩa nào chưa?