Tại sao đàn ông hiền lành luôn phải lấy vợ mất zin?

Tại sao đàn ông hiền lành luôn phải lấy vợ mất zin?

Chia sẻ 01/03/2021, 14:48

Dù suy nghĩ của xã hội ngày càng thoáng những một số bộ phận vẫn luôn mang tư tưởng cổ hủ, phụ nữ phải luôn giữ gìn "cái ngàn vàng" cho chồng tương lai.