Phan Thiết không tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống để phòng, chống dịch Covid-10

Phan Thiết không tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống để phòng, chống dịch Covid-10

Du lịch trong nước 12/02/2021, 17:39

Thông báo này được Phó Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết (Bình Thuận) đưa ra trong sáng ngày 11/2 để đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 05-CT-Ttg ngày 28/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ.