Chuyên gia tiết lộ lý do hành khách đều lên máy bay từ bên trái

Chuyên gia tiết lộ lý do hành khách đều lên máy bay từ bên trái

Tri thức 27/10/2021, 06:15

Bạn có thắc mắc vì sao ta luôn lên máy bay từ bên trái thân máy bay? Chuyên gia đã giải thích điều này có từ khi con người sử dụng tàu thủy.