Tóm tắt buổi livestream tối 2/6 của CEO Phương Hằng: Sẽ kiện ngược lại bà Giàu

Tóm tắt buổi livestream tối 2/6 của CEO Phương Hằng: Sẽ kiện ngược lại bà Giàu

Giải trí 02/06/2021, 22:13

Vào 20h tối 2/6, buổi livestream của CEO diễn ra và nhận được sự quan tâm của đông đảo mọi người.

Lời nhắn nhủ đặc biệt của CEO Phương Hằng trong buổi livestream tối 2/6

Lời nhắn nhủ đặc biệt của CEO Phương Hằng trong buổi livestream tối 2/6

Giải trí 02/06/2021, 10:17

Lời nhắn nhủ của CEO Phương Hằng chắc chắn được nhiều người thích lắm đây!