Topic : lịch thi

Nếu nghỉ học trên 2 tuần, lịch thi tốt nghiệp với HS THPT có thể thay đổi

Nếu nghỉ học trên 2 tuần, lịch thi tốt nghiệp với HS THPT có thể thay đổi

Tin tức 04/05/2021, 18:43

Trước diễn biến phức tạo của dịch Covid-19, nhiều trường THPT đã kiến nghị điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp THPT.