Khánh Hoà đồng ý tổ chức Liên hoan Du lịch biển Nha Trang 2022

Khánh Hoà đồng ý tổ chức Liên hoan Du lịch biển Nha Trang 2022

Du lịch trong nước 02/03/2022, 10:15

UBND tỉnh Khánh Hòa có công văn đồng ý về chủ trương tổ chức Liên hoan Du lịch biển Nha Trang 2022.