Có khả năng Lisa làm đại sứ du lịch Thái Lan?

Có khả năng Lisa làm đại sứ du lịch Thái Lan?

Ngôi sao 15/10/2021, 12:55

Chủ tịch Liên đoàn các ngành công nghiệp Thái Lan trực tiếp gợi ý việc ổ nhiệm em út BlackPink là Lisa làm đại sứ du lịch Thái Lan.