Topic : Liverpool

Anh: Liverpool bị loại khỏi danh sách Di sản Thế giới

Anh: Liverpool bị loại khỏi danh sách Di sản Thế giới

Du lịch Quốc tế 22/07/2021, 16:25

Thành phố cảng Liverpool của Anh đã chính thức bị UNESCO đưa ra khỏi danh sách các di sản thế giới bởi những công trình mới xây dựng.