Đà Nẵng livestream để quảng bá du lịch

Đà Nẵng livestream để quảng bá du lịch

Du lịch trong nước 22/11/2021, 07:22

Livestream “Danang Now Open” là một trong những hoạt động được thực hiện nhằm quảng bá, duy trì hình ảnh điểm đến nổi tiếng của Đà Nẵng, đồng thời triển khai hiệu quả kế hoạch khôi phục du lịch sau ảnh hưởng của dịch Covid-19.