Máy lọc - ‘lá phổi’ quyết định sự thành bại của bể thủy sinh

Máy lọc - ‘lá phổi’ quyết định sự thành bại của bể thủy sinh

Đời sống 25/11/2021, 06:25

Máy lọc trong bể thủy sinh được ví như "lá phổi" của bể, là một trong những thành phần quan trọng quyết định sự thành, bại trong "thú chơi" này.