Topic : logo và slogan

Du lịch Khánh Hoà có logo và slogan mới

Du lịch Khánh Hoà có logo và slogan mới

Du lịch trong nước 20/11/2021, 06:51

Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa đã ký quyết định ban hành Bộ nhận diện thương hiệu du lịch Nha Trang - Khánh Hòa gồm Biểu trưng (logo) và Biểu ngữ (Slogan).