Phạm 3 luật trên máy bay này, bạn sẽ gặp nhiều bất lợi khi du lịch

Phạm 3 luật trên máy bay này, bạn sẽ gặp nhiều bất lợi khi du lịch

Tư vấn 10/04/2022, 07:00

Những luật trên máy bay này có thể đã bị nhiều người bỏ qua, nhưng nếu bạn không nghiêm túc thuân thủ nó thì sẽ khiến bạn gặp bất lợi trên chuyến bay thôi.