Lã Bố nói 6 chữ gì trước khi chết mà suýt khiến sử Tam Quốc thay đổi?

Lã Bố nói 6 chữ gì trước khi chết mà suýt khiến sử Tam Quốc thay đổi?

Tri thức 22/09/2021, 09:46

Trước khi chết, Lã Bố nói 6 chữ này đầy thống thiết. Nếu được Tào Tháo nghe theo, có khả năng cục diện lịch sử Tam Quốc sẽ thay đổi hoàn toàn.